بررسی راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم با استفاده از رویکرد CPTED

نویسندگان

چکیده

روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی است. در این مقاله پس از ذکر مقدمه‌ای در رابطه با جرم، امنیت و رویکردهای پیشگیرانه‌ی جرائم شهری، به تبیین محتوی و تأثیر رویکرد CPTED و 9 مولفه‌ی کالبدی (کاربری اراضی، مبلمان شهری، تناسبات بصری، آلودگی محیطی، خوانایی، دانه‌بندی و فشردگی بافت، معابر، پوشش گیاهی، نظارت غیررسمی) بر ارتقاء امنیت و در پیشگیری از جرم پرداخته شده است. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی به رابطه تنگاتنگ شهروندان و پلیس در شهر و یک محله شهری تأکید دارد. چراکه طبق اصول ارائه شده در این رویکرد لزوم حضور پلیس در راستای ارتقاء امنیت احساس می‌شود. طبق مطالعات انجام گرفته از نمونه مشارکت پلیس با شهروندان با بهره‌گیری از رویکرد CPTED، می‌توان به گماردن مأموران گشتی در راستای افزایش نظارت و حمایت از فعالیت‌های اجتماعی در محلات نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Environmental Crime Prevention Techniques Using CPTED Approach

نویسندگان [English]

  • Reza Mostofi Al-Mamaleki
  • Fariba Bahrami
چکیده [English]

According to the presented principles in this approach we need police presence for improving security. According to the preformed studies about the cooperation between police and citizens using CPTED approach, we can assign patrol officer for increasing supervision and supporting social activities in neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Skeleton index
  • CPTED (crime prevention through environmental design)