بررسی احساس امنیت شهروندان در محلات شهری (نمونه موردی: شهرک طرق مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه جکیم سبزواری


عنوان مقاله [English]

Investigating the sense of security of citizens in urban neighborhoods (case study: Toroq Mashhad Town(

نویسنده [English]

  • Javad Amiri Shabandeh
Msc in Geography and Urban Planning