عوامل بررسی عوامل موثر بر ایجاد شهر شاد و توسعه اجتماعی شهری با تاکید بر نقش برندینگ(مطالعه موردی شهر سرخس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Creation of a Happy City and Urban Social Development with Emphasis on the Role of Brandy Case Study of Sarakhs City

نویسندگان [English]

  • Amir pour
  • Dr Dadkhah
Department of Management, Islamic Azad Universityof Mashhad, Iran