شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء و بهبود عملکرد در پلیس پیشگیری مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the effective factors on improvement of Preventive Police Performance in Mashhad

نویسنده [English]

  • Morteza YousefNejad
- Master’s of thr Islamic Azad University, Tehran South Branch