بررسی تاثیر مهاجرت برامنیت اجتماعی شهر مشهد مقدس ( نمونه مورد بررسی محله طبرسی شمالی سال 97)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ، دانشگاه ازاد اسلامی مشهد


عنوان مقاله [English]

The Impact of Immigration on Social Welfare of Mashhad Holy City (Sample surveyed in the northern Tabaree neighborhood of 97)

نویسنده [English]

  • Mosayeb Karimian
Msc in social Science, Mashhad Islamic university , Iran