بررسی کارایی بیوتکنولوژی در شناسایی اجساد مجهول الهویه با تاکید بر فناوری DNA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان میرجاوه

2 دانشیار پزشکی قانونی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

چکیده
در حال حاضر پلیس آگاهی ناجا در راستای وظیفه ذاتی و مهم خود یعنی کشف جرایم همگام با پیشرفت ها و تحولات علمی و در نتیجه پیچیده تر شدن جرایم نیاز به بروز رسانی روشهای سنتی و قدیمی کشف جرم و همچنین روی آوری به کشف علمی جرم می باشد. هدف اصلی این پژوهش کاربردی که از لحاظ ماهیت توصیفی است، شناسایی روش های مورد استفاده در تعیین هویت اجساد مجهول الهویه و ارزیابی میزان تاثیر فناوری های نوین مولکولی DNA است. تعداد 250 جسد مجهول الهویه مربوط به سالهای 95-90 موجود در پلیس آگاهی استان خراسان رضوی به عنوان جامعه آماری در بخش تحلیل کمی و همچنین از بین کارکنان دخیل در امر تشخیص هویت اجساد مجهول الهویه در پلیس آگاهی خراسان رضوی و همچنین پزشکی قانونی به عنوان خبره و کارشناس تعداد 40 نفر به عنوان جامعه آماری در بخش تحلیل کیفی تحقیق جهت پاسخ به سئوالات مصاحبه و بررسی نگرش و اخذ نظر کارشناسی آنها انتخاب شدند. نتایج عمده تحقیق حکایت از آن دارد که اولا جمع آوری صحیح نمونه های بیولوژیک باعث افزایش میزان بهره برداری از آزمایش DNA خواهد شد و در این رابطه نمونه های بافت عضله، خون، استخوان و بافت دندان در آزمایش DNA و تعیین هویت اجساد تاثیر زیادی دارند. ثانیا تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک، کاهش هزینه های آزمایش DNA ، تجهیز آزمایشگاه های جنایی به دستگاه های نوین آزمایش DNA ، ارائه آموزش های تخصصی به افراد دخیل در این امر در راستای اخذ نمونه برداری صحیح و اصولی از اجساد مجهول الهویه، بومی سازی فناوری DNA در داخل کشور در افزایش استفاده از این روش در تعیین هویت اجساد مجهول الهویه به عنوان راهکارهای اجرایی نمودن کاربرد فناوری DNA در تعیین هویت اجساد عنوان شده است. ثالثا علیرغم وجود روش های نوین در بحث تعیین هویت اجساد نظیر فناوری DNA اما در حال حاضر در پلیس آگاهی استان خراسان رضوی، اجساد کماکان از طریق انگشت نگاری و بررسی سوابق سوء پیشینه آنها تعیین هویت می گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study the application of biotechnology in the identification of unidentified bodies with an emphasis on technology DNA

نویسندگان [English]

  • mohamad hemati 1
  • Mohammad Soltani Sangani
  • Jalal Shirzad 2
چکیده [English]

At present, the C.I.D police, in line with their intrinsic and important task of detecting crimes in line with scientific advancements and developments, and as a result of the complexity of crimes, the need to update the traditional and old methods of crime detection, as well as the advent of crime, is a scientific discovery. The main purpose of this applied research is descriptive in nature, identifying the methods used to identify the unidentified bodies and assessing the impact of modern molecular DNA technologies. 250 unknown dead bodies for the years 95-90 present in the Khorasan Razavi C.I.D Police as a statistical community in the quantitative analysis as well as among the employees involved in the identification of the missing bodies in the Khorasan Razavi C.I.D police as well as forensics as An expert and expert of 40 people were selected as the statistical community in the qualitative research section for answering interview questions and reviewing their attitudes and their expert opinions. The main results of the research indicate that, firstly, the correct collection of biological samples will increase the amount of DNA testing. In this regard, tissue samples, blood, bone, and dental tissues will have a significant impact on DNA testing and identification of corpses. Secondly, the creation of a genetic database, reducing the cost of DNA testing, equipping the criminal laboratories with modern DNA testing devices, providing specialized training for those involved in this process, in order to obtain the correct sampling of the missing bodies, the localization of DNA technology Inside the country, increasing use of this method in determining the identity of the infected bodies is considered as a way to implement the application of DNA technology in identifying bodies. Thirdly, despite the existence of new methods for identifying bodies such as DNA technology, but now in the Khorasan Razavi C.I.D Police, bodies are still identified by fingerprinting and examining their background history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biotechnology
  • Unidentified bodies
  • DNA
  • C.I.D police

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی