شناسایی کاربرد و مفهوم شناسی اثرات دیجیتال در جرم یابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پرسنل ناجا

2 گروه مدیریت دانشگاه حکمت رضوی

چکیده

در این مقاله سعی شده تا مفهوم اثرات دیجیتال مخابراتی، تصویری و همچنین شبکه های مجازی در صحنه های جرم و فعالیت های مجرمانه بررسی شود. در ابتدا مفاهیمی مانند متا دیتا، اثرات فیزیکی و ادله فیزیکی و دیجیتال توضیح داده می شود. منظور از اثرات دیجیتال، فعالیت هایی است از اشخاص که در شبکه های مخابراتی، دوربین های مداربسته و فضای مجازی به جا می ماند، است. این "اثر" از افراد مختلف و وسائط نقلیه اشان در دوربین های مداربسته و پلاک خوان و همچنین دوربین های دارای تکنولوژی تشخصیص چهره (FRT) نیز قابل پیگیری است. دراین پژوهش قصد تولید ادبیات نظری راهنمای کارآگاهان در رابطه با داده های مخابراتی و آشنایی با امکانات مرتبط با آن شده است. با توجه به اهمیت موضوع و الویت ناجا در رابطه کشف علمی جرایم با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته میزان تاثیر ابعاد متغیر مستقل تحقیق از دیدگاه کارشناسان به تعداد 40 نفر سنجیده می شود. از آزمون آماری تی تک نمونه جهت مقایسه میانگین ها و اثبات یا رد فرضیه ها استفاده شده و همچنین جهت الویت بندی شاخص ها و ابعاد متغیرها، آزمون تحلیل واریانس فریدمن بکارگیری شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که اثرات دیجیتال مخابراتی به جا مانده در صحنه جرم و فعالیت های مجرمین به میزان زیادی در جرم یابی و شناسایی مجرمان موثر است و بالاترین الویت را از نظر جامعه آماری کسب نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the application and conceptualization of digital effects in criminal investigations

نویسندگان [English]

  • mohamad hemati 1
  • Eiaheh Hedeshi 2
1 Amin university
2 Hekmat Razavi University Management Department
چکیده [English]

In this paper, we tried to study and explain the concept of digital traces in crime scenes. First, concepts such as Metadata, physical effects and physical and digital arguments are explained, and then the extent to which the effects of digital imprints on criminalizing referrals are judged by experts is measured. The purpose of these digital effects is the activities of individuals who remain in telecommunication networks, CCTV cameras and cyberspace. This "effect" of the various people and their vehicles in CCTV cameras, as well as FRT camera cameras can be followed. In this research, the intention is to produce theoretical literature for detective guides on telecommunication data and familiarity with the related facilities. Considering the importance of the subject and priority of NAJA in relation to the scientific discovery of crimes, using the researcher-made questionnaire, the impact of the dimensions of the independent variable of the research is measured from the viewpoint of experts to 40 people. One-sample t-test was used to compare the mean's and to prove or reject the hypotheses. Friedman's analysis of variance analysis was used to prioritize the indicators and dimensions of the variables. The result of the test of research hypotheses shows that the digital telecommunication effects left on the crime scene and offender activities are greatly effective in criminalizing and identifying offenders and has obtained the highest priority for the statistical community. The priority order is for telecommunication experts, the visual dimension, and the effect of criminals' activity in cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital trace
  • Telecommunication Networks
  • CCTV
  • Face Recognition Technology

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی