نقش مشارکتهای مردمی در تعامل با پلیس جامعه محوردر پیشگیری از جرائم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ، گروه علوم اجتماعی ، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

چکیده

وظیفه ذاتی پیشگیری از انواع جرائم در کشورهای مختلف جهان بر عهده پلیس است.برقراری و اجرای صحیح و مناسب این وظیفه در زمان کنونی با توجه به وضعیت جوامع و ابعاد پیچیدۀ ارتکاب جرائم، مستلزم همکاری نهادهای رسمی و جامعوی است.و رکن اصلی رویکرد پلیس جامعه محور مبتنی بر مشارکت مردم ، نهادهای رسمی و مردم نهاد جامعه است. جابه جایی و گوناگون شدن انواع جرائم و مشکلات در جامعه ، مواجهه بودن با معضل و مشکلات ناشی از سوء مصرف مواد مخدر ، اراذل و اوباش محلات و خیابانها ، تغییر کیفیت رابطه پلیس با مردم از جمله مواردی است که روند رویکرد پلیس جامعه محور و به تبعیت از آن مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع انواع جرائم را تحت تأثیر قرار داده است. تلاشهای پلیس برای متقاعد کردن یا وادارکردن نهاد های اجتماعی از قبیل مالکین املاک ، والدین ، متصدیان و صاحبان مشاغل و دستگاه های دولتی محلی ابعاد مهمی از انجام وظیفۀ پیشگیری از جرم تلقی می شود. جلوه های تعامل و همکاری های پلیس با نهاد های جامعوی از مشورت پلیس با اعضای مختلف جامعه شروع و تا اجبار نهادها ی اجتماعی در پیشبرد اهداف پیشگیری از جرم ، پیش میرود و به بیان دیگر باید گفت پیشگیری از انواع جرائم می بایست دغدغه دستگاه های مسئول و نهادهای مردمی باشد و این در حالی است که از پلیس انتظار تام و تمام دارند.کیفیت کارکردهای پلیس در سطوح مختلف و علی الخصوص در سرانگشتان پلیس یعنی نیروهای خط مقدم آن شامل مأمورین واحدهای گشتی و مأمورین کلانتری ها و پاسگاه ها که سرمایه اجتماعی پلیس جامعه محور هستند تبلور پیدا می کند.بنابر این اگر اعتماد مردم به پلیس افزایش و توسعه یابد ، اقبال و مشارکت هدفمند مردم در امور انتظامی جامعه نیز رنگ دیگری به خود خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of public participation in interaction with community-based police in crime prevention

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Amirpour 1
  • Mohammad Ali Mohammadiyan 2
1 Assistant Professor
2 PHD student
چکیده [English]

The inherent task of preventing all kinds of crimes in different countries of the world is the responsibility of the police. Community-based is based on the participation of the people, formal institutions and the people of the community. The movement and diversification of all kinds of crimes and problems in the society, facing the problem and problems caused by drug abuse, thugs in the neighborhoods and streets, changing the quality of the police relationship with the people are among the issues that the community-centered police approach Adherence to it has affected people's participation in preventing all kinds of crimes. Efforts by the police to persuade or coerce social institutions such as property owners, parents, carers, and business owners and local government agencies are considered important dimensions of the task of crime prevention. Manifestations of police interaction and cooperation with public institutions, from police consultation with various members of society to the coercion of social institutions in advancing the goals of crime prevention, in other words, the prevention of various crimes should be the concern of the authorities And the institutions of the people, and this is while they expect the whole from the police. They are community-oriented and crystallizes. Therefore, if the people's trust in the police increases and develops, the luck and purposeful participation of the people in the law enforcement affairs of the society will take on a different color. Effective measures in this regard include dialogue and cooperation with citizens, allowing them to participate and cooperate with the police, empowering people by providing the necessary training to assist them in crime prevention, sharing and distributing responsibility for crime prevention. He mentioned crimes between the people and government officials and the private sector and members of non-governmental organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • community-based police
  • public institutions
  • Crime Prevention
  • Public Participation