نگاهی به تاثیر مرجعیت دینی درمبارزه باخشونت سلفی گری و تروریسم با تاکید بر دیدگاه امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ازاد مشهد

چکیده

پدیده تروریسم در گفتمان جدید محصول تحولات و توسعه روابط
بین المللی و ابزاری برای ساختارسازی قدرت و رسیدن به
اهداف شیطانی اقتدارگرایی است.اتفاق نظر بر سرتعریف
واحد از تروریسم تا کنون یکی از مشکلات شناخت مصادیق
تروریسم و مبارزه باآن است و به قول آخوند خراسانی در
کفآیه الاصول که تعریفات مفهومی را زیاد اهمیت نمی دهد
یعنی رسیدن به مفهوم حقیقی الفاظ و اشیاء، از باب اینکه
ذهن بشر کامل نیست و نمی تواند آن را آنچنان که هست
بفهمد. و از باب شرح اسم، لفظ را به لفظی واضح تر بیان
می کند مثل )نباتات و سبزیجات( در مفهوم تروریسم اختلاف
نظر است، اما مهم مصداق است، با این وجود ویژگی هایی را
برای تروریسم در گفتمان غربی و در دیدگاه امام خمینی
میتوان پیدا کرد که تا حدودی در شناخت ماهیت تروریسم
مؤثر و مفید باشد.امام خمینی با تروریسم مخالف است ولی
مبارزات رهایی بخش ملت ها مبارزات مشروعی است که هرگز از
مصادیق تروریسم به شمار نمی رود. امروزه مفهومهای ترور و
تروریسم، به رغم پیشینه های تاریخی شان، در ادبیات علمی
بیشتر رشته های دانشگاهی، رسانه ها و جامعه ی جهانی اهمیت
و حساسیت بالایی یافته اند. تروریسم در بادی امر، فضای
اندیشه و روابط بیرونی را در هاله ای از خشونت، ناامنی،
ترس و انتقام فرو می بردو توسعه ی آن در ابعاد ملی و
فراملی حاکمیت،تمامیت ملی واحدهای سیاسی، هویتهای
فرهنگی ومآالً فضای همکاری وهمبستگی جهانی را ناممکن است به معنای استفاده منظم و سازمان
یافته از ترور است. جرم محاربه از دیدگاه امام خمینی، بر
وجه افساد، بنا شده است، هم چنین ترور از منظر ایشان به
طورقاطعانه محکوم وعملی کاملالًغیرعقلاییی است ودرعین
حال مکتبی انحرافی معرفی شده است بحث وهابیت نیز
امام خمینی آن را فرقه ای انحرافی می دانندکه سبب نفوذ
بیگانگان و ذلت مسلمانان گشته است '

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to the Impact of Religious Authority in Combating Salafi Violence and Terrorism with emphasize on Imam Khomeini Viewpoint

نویسنده [English]

  • seyed Mohammed reza motamedi
دانشجو
چکیده [English]

پدیده تروریسم در گفتمان جدید محصول تحولات و توسعه روابط
بین المللی و ابزاری برای ساختارسازی قدرت و رسیدن به
اهداف شیطانی اقتدارگرایی است.اتفاق نظر بر سرتعریف
واحد از تروریسم تا کنون یکی از مشکلات شناخت مصادیق
تروریسم و مبارزه باآن است و به قول آخوند خراسانی در
کفآیه الاصول که تعریفات مفهومی را زیاد اهمیت نمی دهد
یعنی رسیدن به مفهوم حقیقی الفاظ و اشیاء، از باب اینکه
ذهن بشر کامل نیست و نمی تواند آن را آنچنان که هست
بفهمد. و از باب شرح اسم، لفظ را به لفظی واضح تر بیان
می کند مثل )نباتات و سبزیجات( در مفهوم تروریسم اختلاف
نظر است، اما مهم مصداق است، با این وجود ویژگی هایی را
برای تروریسم در گفتمان غربی و در دیدگاه امام خمینی
میتوان پیدا کرد که تا حدودی در شناخت ماهیت تروریسم
مؤثر و مفید باشد.امام خمینی با تروریسم مخالف است ولی
مبارزات رهایی بخش ملت ها مبارزات مشروعی است که هرگز از
مصادیق تروریسم به شمار نمی رود. امروزه مفهومهای ترور و
تروریسم، به رغم پیشینه های تاریخی شان، در ادبیات علمی
بیشتر رشته های دانشگاهی، رسانه ها و جامعه ی جهانی اهمیت
و حساسیت بالایی یافته اند. تروریسم در بادی امر، فضای
اندیشه و روابط بیرونی را در هاله ای از خشونت، ناامنی،
ترس و انتقام فرو می بردو توسعه ی آن در ابعاد ملی و
فراملی حاکمیت،تمامیت ملی واحدهای سیاسی، هویتهای
فرهنگی ومآالً فضای همکاری وهمبستگی جهانی را ناممکن است به معنای استفاده منظم و سازمان
یافته از ترور است. جرم محاربه از دیدگاه امام خمینی، بر
وجه افساد، بنا شده است، هم چنین ترور از منظر ایشان به
طورقاطعانه محکوم وعملی کاملالًغیرعقلاییی است ودرعین
حال مکتبی انحرافی معرفی شده است بحث وهابیت نیز
امام خمینی آن را فرقه ای انحرافی می دانندکه سبب نفوذ
بیگانگان و ذلت مسلمانان گشته است '

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Terror
  • terrorism
  • Enmity
  • Salafism
  • Wahhabism