درباره نشریه

فصلنامه دانش انتظامی خراسان رضوی نشریه "علمی-تخصصی" فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی است که از سال 1392 با اخذ مجوزهای لازم  شروع به کار نموده و دبیرخانه آن در محل دفتر تحقیقات کاربردی آن فرماندهی مستقر می باشد. این دفتر به عنوان نماینده پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا از سال 1387 در فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی با هدف پاسخگویی علمی به نیازهای پژوهشی پلیس خراسان رضوی راه اندازی گردید. مقالات چاپ شده در این نشریه عموماً، دستاورد پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در این مرکز علمی تحت عناوین: طرح تحقیقاتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری تخصصی و مقالات سفارشی می باشد.

این نشریه افتخار آن را دارد که فرصتی ارزشمند را برای چاپ و انتشار مقالات پژوهشگران و علاقمندان به تحقیق در حوزه نظم و امنیت در محیط جغرافیایی استان خراسان رضوی فراهم نموده است.