راهنمای نویسندگان

فصلنامه دانش انتظامی استان خراسان رضوی از کلیه پژوهشگران و اندیشمندان علاقمند به درج و انتشار مطالب علمی و پژوهشی خود در این فصلنامه با رعایت شرایط و ضوابط زیر برای همکاری دعوت به عمل می آورد:

 • داشتن همسویی با اهداف و محورهای فصلنامه.
 • مطالب بایستی در حوزه امور پلیسی و با رویکرد علمی ارائه شود. مقالاتی که بر اساس تحقیقات انجام شده و حاصل پژوهش میدانی مؤلف باشد در اولویت قرار دارند. خلاصه ای از سوابق علمی و پژوهشی مؤلف ضمیمه شود. مشخصات کامل مؤلف یا مترجم همراه با نشانی و شماره تلفن و آدرس الکترونیکی در پایان مقالات ذکر شود.
 • مقالات با رعایت اصول مقاله نویسی و علمی پژوهشی تهیه و ارسال گردد.
 • در صورت ترجمه متن اصلی ضمیمه گردد.
 • مطالب ارسالی بازگردانده نمی شوند و فصلنامه در ویرایش آزاد است.
 • مسئولیت مطالب، نظریات و اطلاعات ارائه شده در مقاله ها و صحت و سقم آنها بر عهده نویسنده یا نویسندگان می باشد.
 • مقالات در گستره جغرافیایی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی و یا در حوزه نظم و امنیت استان خراسان رضوی باشد؛
 • مقاله قبلاً در هیچ نشریه یا همایش دیگر ارائه و چاپ نشده باشد؛
 • مقاله حتما باید در نرم افزار ۲۰۰۷  word تایپ و در سایت نشریه بارگذاری گردد.
 • حجم مقالات شامل متن، شکل ها و نمودارها و جداول، حداکثر 40 صفحه A4 با فونت B Nazaninاندازه قلم 14 برای متن فارسی و Times New Roman با اندازه قلم 12 برای متن لاتین باشد؛
 • زبان رسمی نشریه فارسی است، اما ارسال چکیده انگلیسی برای مقالات ارسالی ضروری می‌باشد؛
 • ساختار مقاله باید شامل: عنوان، چکیده فارسی، واژه های کلیدی، مقدمه و بحث اصلی، نتیجه گیری، پیشنهادات و فهرست منابع باشد. چکیده مقالات، مشخصات و آدرس نویسندگان به صورت انگلیسی همراه مقاله ارسال شود؛
 • چکیده مقالات بین 250 تا 350 کلمه باشد و واژه های کلیدی حداکثر ۵ کلمه باشد. چکیده باید دربردارنده ی ضرورت انجام پژوهش، مواد و روش های مورد استفاده، نتایج به دست آمده و نتیجه گیری باشد؛
 • کلیه نمودارها و اشکال باید تحت عنوان شکل به ترتیب در متن مقاله شماره‌گذاری شوند، همچنین جداول باید در متن مقاله به ترتیب شماره‌گذاری شود. همچنین فونت عناوین جداول و اشکال باید B Nazanin و اندازه قلم 11 به‌صورت Bold باشد؛
 • مقاله باید دارای ساختار زیر باشد:
 • صفحه اول: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ آخرین مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و محل اشتغال به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات شامل آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار، نشانی پیام‌نگار (پست ‌الکترونیک) به فارسی و انگلیسی؛ نام مؤسسه تأمین‌کننده مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله (در صورت تمایل).
 • صفحه دوم: عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیده فارسی (حداکثر 350 کلمه و حداقل 250 کلمه)؛ کلید‌واژگان فارسی (حداکثر 5 واژه).
 • صفحات بعدی: شامل مقدمه، مفاهیم و مبانی نظری، روش تحقیق، یافته‌های تحقیق، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و منابع؛
 • اصطلاحات خارجی با معادل‌های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت‌های اختصاری به‌کاررفته در متن، به زیرنویس ارجاع شوند؛
 • فهرست منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مثلاً: (زرقانی، 1393: 22).
 • شیوه ارجاع، پی نوشت ها و تنظیم فهرست به روش APA (نام خانوادگی، سال: صفحه) باشد؛
 • کتابنامه (منابع و مآخذ مورد استفاده در متن) در انتها به ترتیب الفبایی و به روش ذیل نوشته شود:

کتاب:

رهنما، محمدرحیم، 1387، پژوهشی پیرامون طرح‌های تفصیلی شهری، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، محل چاپ مشهد.

Glasson, J. 1994, An Introduction to Regional Planning, Hedge, London.

 

مقاله:

خاکپور، برات علی و سید مصطفی حسینی، 1393، بررسی و ارزیابی علل گرایش به رفتارهای وندالیستی در محیط‌های شهری، فصلنامه دانش انتظامی استان خراسان رضوی، سال ششم، شماره 26، صص 49-72.

Charlotte, L. 2007, Global Cities in the South, Cities, Vol. 24, No. 6, pp. 448-461

 

 

انتظار می­رود مقالات به ترتیب شامل موارد زیر باشند که در صورت لزوم نویسندگان می­توانند از وارد کردن بعضی مباحث خودداری کنند:

 •        عنوان
 •      چکیده فارسی
 •      مقدمه
 •      بیان مساله
 •      پیشینه و سابقه­ی پژوهش
 •      اهداف تحقیق
 •      مبانی نظری
 •      روش تحقیق
 •      یافته ­ها
 •      نتیجه­ گیری
 •      پیشنهادات(مربوط به مقالات منبعث از طرحهای تحقیقاتی و  پایان نامه هایی که به سفارش سازمان مطبوع تدوین شده می باشد)
 •      پیوست­ ها
 •      منابع
 •      عنوان لاتین
 •      چکیده لاتین

در مقالات علوم انسانی استفاده از روابط و الگوهای ریاضی کمتر صورت می‌گیرد ولی با این حال، در صورت استفاده باید همه روابط به صورت چپ چین و با فونت Times New Roman و اندازه مناسب (حتی‌المقدور 12pt) نوشته شوند. شماره هر رابطه بصورت ترتییی و در داخل پرانتز و در انتهای سمت راست ذکر گردد. به عنوان نمونه به رابطه زیر توجه شود.

در نوشتن روابط و فرمول­های ریاضی رعایت نکات زیر الزامی است:

1- شماره‏ گذاری فرمول­ها از یک شروع شده و برای اشاره به آنها از شماره در پرانتز استفاده می‌شود.

2- در فرمول­­ نویسی، پارامترها و متغیرها به صورت ایتالیک می‏آیند، ولی اعداد، کلمات، توابع مشخص و واحدها به صورت غیرایتالیک می­آیند.

3- در صورتی که فرمول طولانی باشد و طول آن از یک سطر تجاوز کند، باید در جای مناسب شکسته شده و ادامه فرمول در سطر بعدی آورده شود و از فشرده کردن آن پرهیز شود.

قواعد نوشتاری

تلاش شود در متن مقاله از جملات رسا، گویا و کوتاه استفاده شود و از نوشتن جملات تودرتو پرهیز شود. درستی نوشتار بر پایة املای زبان فارسی ضروری است. در ادامه، برخی از موارد اشتباه متداول یادآوری می‌شود.:

در اشاره به شکل­ها و جداول و روابط باید از شماره آنها استفاده شود و از به­کار بردن عباراتی نظیر «شکل بالا» و «فرمول زیر» و «جدول بعد» اکیداً خودداری شود.

در فعل­ها دقت شود که «می» از جزء بعدی فعل جدا نمانده و نیز سرهم نوشته نشود. برای این منظور باید نیم فاصله درج گردد. برای درج نیم فاصله­ از «کلید Ctrl» به همراه «کلید-» استفاده کنید.بنابراین تایپ «می شود» و «میشود» اشتباه، و درست آن «می­شود» است.

در مورد «ها»ی جمع نیز دقت کنید که از کلمة جمع بسته شده جدا نوشته شود. برای جدانویسی نیز از نیم فاصله استفاده کنید؛ برای مثال «شکل ها» را به­صورت «شکل‌­ها» بنویسید.جمع بستن کلمات فارسی یا انگلیسی با علایم جمع عربی اشتباه است. بنابراین، «پیشنهادات» و «اساتید» اشتباه و درست آن­ها «پیشنهادها» و «استادان» است.

تقدیر و تشکر و پیوست­ ها

در صورت وجود تقدیر و تشکر و پیوست در مقاله، به ترتیب در انتهای مقاله و پس از لیست علایم و نشانه­ها آورده می­شود. باید به پیوست­ها در متن مقاله اشاره و ارجاع شده باشد.

در صورت نیاز، می توان از نمونه ی زیر برای تهیه مقاله استفاده کرد:

نمونه فرمت مقاله