تماس با ما

دبیرخانه فصلنامه دانش انتظامی خراسان رضوی

آدرس: بلوار شهید قرنی- بین قرنی 41 و 43- دفتر تحقیقات کاربردی

آدرس وبگاه:          http://khorasan.jrl.police.ir/ پست الکترونیکی:khr.researchpolice.ir 

تلفن تماس: 21828070-051                        نمابر: 337287484-051      


CAPTCHA Image